Kredyt a pożyczka

Jest wiele pojęć, które są ze sobą utożsamiane. Tak też jest również w przypadku kredytu i pożyczki, choć bez wątpienia są to 2 różne zobowiązania.

 

Kredyt

 

Kredytu może udzielić wyłącznie bank. Co więcej, jest to proces nazywany czynnością bankową (art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe). Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i obligatoryjnie zawierać szereg informacji (m.in. dane kredytobiorcy i kredytodawcy, kwotę i walutę, cel na jaki został udzielony kredyt, termin i warunki spłaty, informacje dotyczące odsetek etc.).

 

Pożyczka

 

Pożyczkę regulują przepisy kodeksu cywilnego. „Pożyczyć” możemy nie tylko pieniądze ale również rzeczy, ale tylko takie oznaczone co do gatunku (czyli np. 1 kg mąki). Termin zwrotu pożyczki nie musi być ustalony w umowie pożyczki. Według kodeksu cywilnego „(…)dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.”

Co więcej pożyczka może zostać udzielona nieodpłatnie (bez odsetek), a w jej umowie nie musi zostać wprost wskazany cel.

 

Podsumowując

 

Kredyty mogą udzielać wyłącznie banki , w przypadku zaś pożyczek panuje swoboda w tym zakresie. Ponadto jeżeli pożyczka ma być oprocentowana musi to być wyraźnie wskazane w umowie, gdyż co do zasady umowa pożyczki regulowana przez kodeks cywilny jest umową nieodpłatną.

 

 

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.