Blog prawny

Czy Sądy rejestrowe ograniczają fundacje w ustanawianiu ich celów ?

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, organizacja ta może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka […]

czytaj dalej >

Jest nadzieja dla frankowiczów !

Precedensowy wyrok zapadł w dniu 29 kwietnia 2016 r. (sygn. VI C 1713/15) w Sądzie w Warszawie.   Z pewnością daje on szanse osobom mającym kredyt we frankach na wyjście z trudnej sytuacji finansowej.   Sąd, w swoim wyroku, uznał, że klauzula pozwalająca przeliczać zaciągnięty kredyt z franków na złote oraz w drugą stronę była […]

czytaj dalej >

Kłopotliwy spadek – ciąg dalszy

Dzisiaj rozważymy inną sytuację – zima, idą święta, jak co roku dostajemy pocztówkę z Warszawy. Tym razem jednak zawiera ona m.in. smutną wiadomość o śmierci cioci Krysi. Na chwilę tracimy dobry nastrój, ale cioci Krysi nigdy na oczy nie widzieliśmy, toteż pocztówka ląduje w szufladzie, a my zapominamy o sprawie. I tutaj wracamy do momentu […]

czytaj dalej >

Kłopotliwy spadek

Sprawa jednego z naszych Klientów uświadomiła nam, z jak dużymi problemami może wiązać się wiadomość o tym, że jest się spadkobiercą. W szczególności spadkobiercą spadkodawcy, który nie zdążył uregulować wszystkich swoich zobowiązań.

czytaj dalej >

Nowe spojrzenie SN na pozycję poszkodowanego w zdarzeniu drogowym

 W dniu 9 września 2015 r. Sąd Najwyższy wydał “kontrowersyjne” orzeczenie dotyczące zdarzeń drogowych. Kanwą powyższego jest poniższy stan faktyczny.   Rzecznik Ubezpieczonych skierował do Sądu Najwyższego następujące pytanie:   Czy w świetle art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. […]

czytaj dalej >

Umowa przedwstępna i jej formy

Umowę przedwstępną regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny, a dokładniej art. 389 i 390. Umowa ta jest swoistym przyrzeczeniem  zawarcia innej, konkretnie określonej umowy.  Umowa przedwstępna chroni interesy stron i przede wszystkim gwarantuje zawarcie ostatecznego kontraktu. Najczęściej takie umowy zawierane są w obrocie nieruchomościami. Umowa przedwstępna określa warunki zawarcia umowy […]

czytaj dalej >

Nabycie spadku po nowemu – korzystne zmiany dla spadkobierców

17 października 2015 roku wchodzi w życie bardzo ważna, ale przede wszystkim bardzo korzystna zmiana dotycząca nabycia spadku i jego przyjęcia.   Obecnie: Aktualny stan prawny zakłada, iż po śmierci spadkodawcy, spadkobiercy mają 3 możliwości: Przyjąć spadek Odrzucić spadek Przyjąć spadek z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza” W przypadku „zwykłego” przyjęcia spadku spadkobiercy oprócz korzyści mogą odziedziczyć […]

czytaj dalej >

Zawieszona emerytura

               Z ZUS – em można wygrać! W związku z zakończoną pełnym sukcesem, prawdziwie precedensową sprawą, w dzisiejszym wpisie przybliżymy Państwu jej przebieg – być może nasze doświadczenia, a przede wszystkim doświadczenia naszej Klientki, pomogą osobom znajdującym się w podobnej sytuacji.   Kilka dni temu zapadł wyrok w sprawie […]

czytaj dalej >

Kredyt a pożyczka

Jest wiele pojęć, które są ze sobą utożsamiane. Tak też jest również w przypadku kredytu i pożyczki, choć bez wątpienia są to 2 różne zobowiązania.   Kredyt   Kredytu może udzielić wyłącznie bank. Co więcej, jest to proces nazywany czynnością bankową (art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe). Umowa kredytu powinna […]

czytaj dalej >

Skutki zapłaty podatku przez osobę trzecią

Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2008r. (sygn. I FPS 8/07), „Zapłata, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 […]

czytaj dalej >
Strona 1 z 3123

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.