Nabycie spadku po nowemu – korzystne zmiany dla spadkobierców

17 października 2015 roku wchodzi w życie bardzo ważna, ale przede wszystkim bardzo korzystna zmiana dotycząca nabycia spadku i jego przyjęcia.

 

Obecnie:

Aktualny stan prawny zakłada, iż po śmierci spadkodawcy, spadkobiercy mają 3 możliwości:

  • Przyjąć spadek
  • Odrzucić spadek
  • Przyjąć spadek z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza”

W przypadku „zwykłego” przyjęcia spadku spadkobiercy oprócz korzyści mogą odziedziczyć również długi. Co więcej, jeżeli wartość długów przekracza wartość korzyści (aktywów spadku) to niestety spadkobiercy muszą spłacić je z własnego majątku.

 

 

W sytuacji odrzucenia spadku spadkobiercy nie dziedziczą długu, lecz nie zmienia to faktu, iż odrzucony spadek przechodzi na kolejne pokolenie, a w raz z nim (o ile istnieją) długi.

 

Najlepszą opcją w sytuacji niepewnego stanu spadku (to jest braku informacji czy nie zawiera on długów, których nie pokryją aktywa spadku) jest przyjęcie spadku z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza”. Co do zasady spadkobiercy mają 6 miesięcy (od dnia powzięcia informacji o nabyciu spadku, tj. śmierci spadkodawcy) na złożenie odpowiedniego oświadczenia. Ta metoda pozwala na ograniczenie odpowiedzialności za długi do wysokości aktywów dziedziczonych. Jest ona najbezpieczniejsza, gdyż po pierwsze nic nie przechodzi na zstępnych, a po drugie nie zaskoczą nas jakiekolwiek długi, o których możemy nie wiedzieć.

 

 

Po zmianie od 17 października 2015 r.

 

 

Po nowelizacji „zniknie” zwykłe przyjęcie spadku. Art. 1015 ustawy z dnia 23 kwietnia 1967 kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z dnia 2014.01.23) będzie stanowił, że:

§ 1.Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia,
w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2.Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

 

Ponadto wraz z tą zmianą ustawodawca wprowadzi instytucję „prywatnego wykazu inwentarza”, czyli spisu majątku sporządzonego przez spadkobierców wg. wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości. Spadkobiercy z tego tytułu nie będą ponosić żadnych kosztów.

Niewątpliwie jest to korzystna zmiana, choć jedynie po stronie osób dziedziczących.

Wierzyciele niestety będą mieli utrudnione dochodzenie swoich roszczeń.

 

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.