Prawo turystyczne a wypoczynek z biurem podróży

 

Mogłoby się wydawać, że umowy rozumieją tylko prawnicy, a czarna lista punktów których nie wolno w nie wpisać, nie istnieje. Tak też nie jest. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi spis niedozwolonych postanowień umów. Zanim jednak skupię się nad konkretnymi przykładami tytułem wstępu wytłumaczę, czym właściwie są klauzule niedozwolone i jak one funkcjonują w polskim prawie.

 

Otóż klauzulami niedozwolonymi (inaczej abuzywnymi) są postanowienia umowy będące sprzeczne z prawem i dające mniej możliwości niż zakłada to ustawodawca w przepisach ogólnych. Jeżeli w umowie pojawi się jednak taka klauzula to taka umowa nie zawsze jest nieważna. Najczęściej nieważne jest samo niezgodne z prawem postanowienie, w miejsce którego wchodzą postanowienia ustawy ogólnej (zazwyczaj kodeksu cywilnego).

Jednak aby znaleźć niedozwolone postanowienie należy przeanalizować całą umowę, a to wymaga czasu. Dużym ułatwieniem jest wspomniany wyżej rejestr klauzul abuzywnych, który możemy znaleźć na stronie UOKiK.

 

W kontekście trwających wakacji warto skupić się właśnie na takich postanowieniach zawartych niekiedy w umowach o świadczenie usług turystycznych przez biura podróży. Znalezienie takiej klauzuli przed podpisaniem umowy, w tym przypadku, może być nawet powodem negocjacji ceny. Nie ma jednak takiej gwarancji choć o wiele cenniejsza jest po prostu sama wiedza i możliwość zmiany biura podróży bo przecież każdy z nas chce mieć spokojne wakacje i udany wypoczynek bez nieoczekiwanych niespodzianek.

Oto przykłady klauzul niedozwolonych i wyjaśnienie nieprawidłowości:

 

                        
                  Klauzula niedozwolona  
                                                                                                               
wg przepisów ogólnych

„Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż klientów w przypadku jego zamiany, zapomnienia lub kradzieży”                                                                        

Biuro podróży nie może wyłączyć swojej    odpowiedzialności w tym zakresie.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 45 dnia od daty jej złożenia                   

 

Organizator imprezy powinien ustosunkować się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy  turystycznej    w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Jeżeli tego nie zrobi to uważa się, że uznał reklamację   za uzasadnioną.                                                                     

“Wzrost cen uzasadniają w szczególności zmiany kursów walutowych oraz cen mających wpływ na przyjętą kalkulację imprezy”

Wzrost ceny jest możliwy tylko i wyłącznie gdy umowa tak stanowi i jest to możliwe tylko w 3 sytuacjach.

Są to:

– wzrost kosztów transport

– wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;

– wzrost kursów walut

Należy jeszcze pamiętać, że cena nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014 poz. 196 ze zm.)

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.