Umowa przedwstępna i jej formy

Umowę przedwstępną regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny, a dokładniej art. 389 i 390. Umowa ta jest swoistym przyrzeczeniem  zawarcia innej, konkretnie określonej umowy.  Umowa przedwstępna chroni interesy stron i przede wszystkim gwarantuje zawarcie ostatecznego kontraktu. Najczęściej takie umowy zawierane są w obrocie nieruchomościami.

Umowa przedwstępna określa warunki zawarcia umowy przyrzeczonej, zawiera m. In. takie informacje jak: przedmiot umowy, strony umowy, kwestie związane z zadatkiem bądź zaliczką oraz ostateczną cenę.

 

Możemy zawrzeć ją w postaci zwykłej formy pisemnej bądź w formie aktu notarialnego. Te dwie formy znacząco różnią się od siebie.

 

Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego

Umowa przedwstępna w zwykłej formie pisemnej

Jeżeli strona sprzedająca wycofa się to można wystąpić na drogę sądową w celu przywłaszczenia nieruchomości wbrew kontrahentowi.

Brak takiej możliwości. Kupujący może wystąpić na drogę sądową roszczeniem o naprawienie szkody, z zadatku lub kary umownej.

W sytuacji gdy wycofa się kupujący, sprzedający może zachować 100% zadatku, jeżeli natomiast wycofa się sprzedający to musi on oddać 200% kwoty zadatku kupującemu.

Kupujący może wystąpić na drogę sądową roszczeniem o naprawienie szkody, z zadatku lub kary umownej.

Możliwość wpisu informacji o umowie przedwstępnej w III dziale księgi wieczystej nieruchomości.

Brak takiej możliwości.

 

 

 

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.