Zawieszona emerytura

               Z ZUS – em można wygrać!

W związku z zakończoną pełnym sukcesem, prawdziwie precedensową sprawą, w dzisiejszym wpisie przybliżymy Państwu jej przebieg – być może nasze doświadczenia, a przede wszystkim doświadczenia naszej Klientki, pomogą osobom znajdującym się w podobnej sytuacji.

 

Kilka dni temu zapadł wyrok w sprawie naszej Klientki. Sprawa dotyczyła wypłaty zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. emerytury, po jej przeliczeniu na preferencyjnych warunkach.

 

Sprawa rozgrywała się na tle „zamieszania”, spowodowanego przez wprowadzenie przepisów dotyczących zawieszania wypłaty emerytur z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia podjętego przed przejściem na emeryturę. Dezorganizacja ta nie została uporządkowana przy okazji późniejszej konieczności wycofania się ustawodawcy z tejże regulacji, która z kolei stała się możliwa dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 2/12), w którym Trybunał uznał, iż wprowadzone w tej materii przepisy, dotyczące osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. są niezgodne z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikającego z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W wyniku całego nieporządku, stworzyła się niekomfortowa sytuacja – szczególnie dla emerytów, których pozbawiono przysługujących im świadczeń.

 

Nasza Klientka, jak wiele innych osób, zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o zwrot zawieszonej emerytury, ZUS natomiast wydał decyzję odmowną, tłumacząc, iż wcześniej przeliczył emeryturę naszej Klientki na preferencyjnych zasadach, w związku z czym utraciła ona bezpowrotnie szansę na zwrot zawieszonej emerytury.

 

Klientka zwróciła się do nas w takim stanie sprawy. Sporządziliśmy odwołanie od decyzji organu, w której przedstawiliśmy nasz punkt widzenia na sprawę. Wniesienie odwołania poprzedziliśmy godzinami przygotowań i analiz. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, gdyż była to pierwsza tego typu sprawa w Toruniu i prawdopodobnie również w Polsce.

 

Mimo, iż Pozwany Organ wniósł o oddalenie odwołania i zdecydowanie sprzeciwiał się żądaniom naszej Klientki, Sąd poparł nasze argumenty, dzięki czemu możemy dzisiaj pochwalić się Państwu sukcesem.

 

Cieszymy się razem z naszą Klientką i gratulujemy Jej wytrwałości w dążeniu do celu i odwagi w dochodzeniu swych słusznych praw.

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.