Zmiany w prawie – komentarz

Mediacja w podatkach, czy to możliwe ?!?

 

Jedną z najciekawszych propozycji w kierunkowych założeniach nowej Ordynacji Podatkowej jest z pewnością wprowadzenie mediacji podatkowej.

 

Sens i cel wprowadzenia tej instytucji stanowić ma „ułatwienie komunikacji między organem podatkowym a podatnikiem”. W obliczu problematyczności tej relacji, mediacja podatkowa będzie miała do spełnienia bardzo ważną rolę w normalizowaniu tych stosunków.

 

Procedura z udziałem mediatora, jako osoby bezstronnej i neutralnej, nieuprzedzonej do żadnej  ze stron, będzie miała ułatwić rozwiązywanie konfliktów, które – jak wiadomo – bywają na linii  organ – podatnik wyjątkowo żarliwe.

 

Jak wyglądała będzie procedura?

• Postępowanie mediacyjne wszczynane będzie na wniosek jednej ze stron sporu (podatnika lub organu).
• Wymagana będzie jednakże zgoda drugiej strony.
• Mediacja będzie miała charakter akcesoryjny względem postępowania sądowego.
• Wszczęcie postępowania mediacyjnego będzie możliwe na każdym etapie postępowania –
w I i II instancji.
• Mediacja podatkowa powinna czynić zadość zasadom mediacji w innych sprawach,
tj. być dobrowolna i prowadzona przez neutralnego mediatora, przy bezwzględnym zachowaniu zasad poufności.
• Z założenia, mediacja ma być szeroko stosowana – we wszystkich sprawach podatkowych.
• Organ podatkowy związany będzie wynikiem mediacji.
• Mediacja dla podatnika ma być bezpłatna.

 

Wyboru mediatora będzie można dokonywać z listy prowadzonej przez Ministra Finansów, zawierającej mediatorów bezstronnych, neutralnych i kompetentnych.

 

Wprowadzenie mediacji podatkowej wpisuje się w kierunkowe założenia nowej Ordynacji Podatkowej (zwiększenie skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków i ochrona podatników w relacji z organami podatkowymi) i stanowi krok w kierunku ułatwienia podatnikowi komunikacji z organami podatkowymi, a szczególnie w kierunku usprawnienia rozwiązywania sporów.

 

Zobacz więcej:

(http://www.mf.gov.pl/documents/764034/12688111/20150317_Kierunkowe_zalozenia_Ordynacji_Podatkowej.pdf)

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.