Blog prawny

Powrót z wycieczki w przypadku niewypłacalności biura podróży

 W obliczu trwających wakacji, naszą uwagę zwrócił projekt z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych.   Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki zakłada wprowadzenie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych nowego art. 5a, który miałby precyzować obowiązek marszałka województwa (lub wskazanej przez niego jednostki) do wydawania […]

czytaj dalej >

Prawo turystyczne a wypoczynek z biurem podróży

  Mogłoby się wydawać, że umowy rozumieją tylko prawnicy, a czarna lista punktów których nie wolno w nie wpisać, nie istnieje. Tak też nie jest. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi spis niedozwolonych postanowień umów. Zanim jednak skupię się nad konkretnymi przykładami tytułem wstępu wytłumaczę, czym właściwie są klauzule niedozwolone i jak one funkcjonują […]

czytaj dalej >

Zmiany w prawie – BTE, czyli Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Nieodłącznym elementem umowy kredytu zawieranej pomiędzy bankiem a klientem jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Dokument ten zazwyczaj zawiera termin, do którego bank ma prawo skierować wniosek do sądu o nadanie BTE klauzuli wykonalności, oraz kwotę, do której maksymalnie bank może określić swoje roszczenie w stosunku dłużnika. W praktyce upoważnia to bank do wystawienia BTE, […]

czytaj dalej >

Zmiany w prawie – komentarz

Mediacja w podatkach, czy to możliwe ?!?   Jedną z najciekawszych propozycji w kierunkowych założeniach nowej Ordynacji Podatkowej jest z pewnością wprowadzenie mediacji podatkowej.   Sens i cel wprowadzenia tej instytucji stanowić ma „ułatwienie komunikacji między organem podatkowym a podatnikiem”. W obliczu problematyczności tej relacji, mediacja podatkowa będzie miała do spełnienia bardzo ważną rolę w […]

czytaj dalej >

Zmiany w prawie – komentarz

Prawa konsumenta – zmiany, jak najbardziej korzystne !!!   Na pewno każdemu w ostatnim czasie „obiło się o uszy”, że w prawie konsumenta zaszła mała rewolucja.   Co to oznacza dla konsumenta? Zmiany dotykają w większości kwestii sprzedaży internetowej, a z uwagi na charakter tych zmian – jest to dobra wiadomość dla tych, którzy lubią […]

czytaj dalej >

Zmiany w prawie – komentarz

Koniec ze wzorami podpisów w KRS !   Do stycznia b.r., przy rejestrowaniu spółki i innych podmiotów w KRS, zmuszeni byliśmy do załączenia do wniosku o wpis do rejestru wzoru podpisów osób, które zostały przez nas upoważnione do reprezentowania podmiotu.

czytaj dalej >

Fundusze unijne 2014 – 2020

Uwaga na powiązania! Przedsiębiorco, ubiegasz się o pomoc de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych? Pamiętaj o sprawdzeniu, czy faktycznie należysz do grupy MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) ! Nie tylko przedsiębiorcy, ale także profesjonaliści często zapominają o zbadaniu – oprócz powiązań kapitałowych – także powiązań osobowych z innymi przedsiębiorstwami, […]

czytaj dalej >

Windykacja należności

„Europejskie Postępowanie Nakazowe”   Jako zwolennik upraszczania spraw jestem „zagorzałym fanem” postępowania o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.    „Bycie” w Europie nikogo już nie dziwi. Świat „stoi otworem” również dla biznesu i przedsiębiorczości.

czytaj dalej >

Fundusze unijne 2014 – 2020

Unijne dofinansowanie w perspektywie finansowej 2014 – 2020   Zaczynając bardzo „lokalnie”, warto odnotować oficjalną informację o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji wykonawczej przyjmującej Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W ramach programu Województwo otrzyma kwotę 1 903 540 287 euro, czyli dwukrotnie wyższą niż w poprzednim okresie programowania w latach 2007-2013.

czytaj dalej >

Ciekawe orzeczenia

Tak to jest w naszym zawodzie, że lubimy i musimy obserwować zmieniające się orzecznictwo, szczególnie w sytuacjach gdy nie zgadzamy się z częścią poglądów reprezentowanych w naszej praktyce.   Niedawno natrafiłem na Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku, sygn. akt VI Gz 130/12 który w treści swego orzeczenia przesądził – moim zdaniem słuszną tezę, do której […]

czytaj dalej >
Strona 2 z 3123

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.