Pomoc publiczna, fundusze strukturalne, dotacje…

Pomoc publiczna, fundusze strukturalne, dotacje, doradztwo zawodowe i biznesowe

Kancelaria Prawna PROFILEGAL zapewnia kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji, w tym:

 • przygotowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej,
 • wsparcie w trakcie oceny projektu,
 • wsparcie związane z rozliczaniem projektu oraz otrzymanej pomocy publicznej, w tym na etapie kontroli,
 • szkolenia,
 • doradztwo dla instytucji zarządzających i sprawujących nadzór nad wdrażaniem poszczególnych projektów, wsparcie w realizacji czynności kontrolnych,
 • opinie w zakresie interpretacji przepisów prawnych związanych z tematyką funduszy europejskich i szeroko rozumianą pomocą publiczną,
 • analiza poprawności umów/porozumień partnerskich przedstawianych przez beneficjentów,
 • doradztwo na każdym etapie realizacji projektu, identyfikacja potrzeb inwestycyjnych, opracowanie strategii pozyskania dofinansowania, pomoc w wyborze programu dotacji, nadzór nad realizacją projektu i jego rozliczeniem.

Nasz zespół zapewnia również doradztwo związane z każdym aspektem działalności zawodowej i biznesowej, w tym m.in.:

 • szkolenia,
 • konsulting,
 • doradztwo prawne i podatkowe.

Prawo farmaceutyczne, paszowe

Projekty infrastrukturalne

Prawo pracy

Prawo karne

Własność intelektualna i przemysłowa

Windykacja należności

Prawo spółek

Prawo spadkowe

Prawo rodzinne

Prawo energetyczne

Prawo cywilne

Ochrona środowiska

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Bankowość i finanse

Środki masowego przekazu

Szkolenia

Rozwiązywanie sporów

Procesy sądowe i arbitrażowe

Prawo zamówień publicznych

Prawo ubezpieczeń społecznych

Pomoc publiczna, fundusze strukturalne, dotacje…

Prawo podatkowe

Prawo antymonopolowe i konkurencji

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.