Szkolenia

Kancelaria zapewnia ugruntowane wieloletnim doświadczeniem naszych wykładowców szkolenia w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa handlowego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa pracy,
 • prawa podatkowego,
 • prawa karnego i wykroczeniowego,
 • tworzenia biznesplanów i tworzenia wniosków o dofinansowanie,
 • doradztwa zawodowego,
 • tworzenia i funkcjonowania organizacji pożytku publicznego,
 • innych.

Prawo farmaceutyczne, paszowe

Projekty infrastrukturalne

Prawo pracy

Prawo karne

Własność intelektualna i przemysłowa

Windykacja należności

Prawo spółek

Prawo spadkowe

Prawo rodzinne

Prawo energetyczne

Prawo cywilne

Ochrona środowiska

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Bankowość i finanse

Środki masowego przekazu

Szkolenia

Rozwiązywanie sporów

Procesy sądowe i arbitrażowe

Prawo zamówień publicznych

Prawo ubezpieczeń społecznych

Pomoc publiczna, fundusze strukturalne, dotacje…

Prawo podatkowe

Prawo antymonopolowe i konkurencji

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.