Prawo karne

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym. Kancelaria zapewnia obronę na każdym etapie sprawy, w tym w szczególności:

  • obronę oskarżonych w sprawach karnych i karno – skarbowych;
  • obronę obwinionych w sprawach wykończeniowych;
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w celu uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (wykroczeniem);
  • reprezentowanie skazanych na etapie postępowania wykonawczego m. in. w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary czy o zastosowanie dozoru elektronicznego;
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych, m.in. w przypadkach pomówień, zniesławień za pomocą środków masowego
  • przekazu, znieważeń czy naruszeń nietykalności cielesnej

Prawo farmaceutyczne, paszowe

Projekty infrastrukturalne

Prawo pracy

Prawo karne

Własność intelektualna i przemysłowa

Windykacja należności

Prawo spółek

Prawo spadkowe

Prawo rodzinne

Prawo energetyczne

Prawo cywilne

Ochrona środowiska

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Bankowość i finanse

Środki masowego przekazu

Szkolenia

Rozwiązywanie sporów

Procesy sądowe i arbitrażowe

Prawo zamówień publicznych

Prawo ubezpieczeń społecznych

Pomoc publiczna, fundusze strukturalne, dotacje…

Prawo podatkowe

Prawo antymonopolowe i konkurencji

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.