Prawo rodzinne

Nasza Kancelaria Prawna zapewnia kompleksowe rozwiązywanie spraw z zakresu prawa rodzinnego na wszystkich ich etapach. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy pomoc w zakresie następujących problemów:

 

Sprawy związane z rozkładem pożycia małżeńskiego

 • separacja,
 • rozwód.

 

 

 

 

 

Rozliczenia majątkowe między małżonkami

 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej,
 • umowy majątkowe małżeńskie.

 

Dochodzenie alimentów

 • sądowe dochodzenie alimentów na dzieci/na małżonka,
 • podwyższanie/obniżanie alimentów,
 • zobowiązanie do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • egzekucja alimentów,
 • stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

 

Władza rodzicielska

 • przyznanie, pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem.

 

Sprawy związane z pochodzeniem dziecka

 • ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA),
 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa.

 

Sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem

Prawo farmaceutyczne, paszowe

Projekty infrastrukturalne

Prawo pracy

Prawo karne

Własność intelektualna i przemysłowa

Windykacja należności

Prawo spółek

Prawo spadkowe

Prawo rodzinne

Prawo energetyczne

Prawo cywilne

Ochrona środowiska

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Bankowość i finanse

Środki masowego przekazu

Szkolenia

Rozwiązywanie sporów

Procesy sądowe i arbitrażowe

Prawo zamówień publicznych

Prawo ubezpieczeń społecznych

Pomoc publiczna, fundusze strukturalne, dotacje…

Prawo podatkowe

Prawo antymonopolowe i konkurencji

REZERWUJ
SPOTKANIE

ZADZWOŃ: (56) 623 43 82
ZADZWOŃ: 606 635 233

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.